सेकुवा सेट खाँदा एक वोल हड्डी सुप Complementary Call Now for Order: 9851157296, 01-4210746वर्ड वर्डकप हेरौँ रमेर सेकुवा खाउँ पार्किगं सुविधा सहित ठूलो स्किृन मा वर्डकपको आनन्द लिदै सेकुवाको आनन्द लिनुहोस्अफिस प्याक तथा होम डेरीभरी सेवा सहितको प्याकेज विशेष छुट सहित अर्डर गर्नुहोस् अनामनगर, घट्टेकुलो, विजुलीबजार, थापागाउँ, रातोभाले, थापाथली, सिहंदरबार, बानेश्वर सम्मको स्थानमा डेलीभरी सेवा उपलब्ध छ ।