भिम्ढुङा 6 हाल नागर्जुन नगरपालिका 8 मा 6 आना घडेरी बिक्रीमा बाटो : 14 फिट मोहोडा : पश्चिम् 35*45 फिट ,तर घर जुन मोहोडा को बनाय पनि हुने-सितापाइला रिङ्ग रोड बाट 6 किमि-मुल्य :11,50,000 प्रती आना थप जानकारी को लागी 9851184037 & 9813414576Email :nepalliving@gmail.com